ยินดีต้อนรับสู่ บล็อก ศน.ปลาทอง ติดต่อประสานงานได้ที่ 08-545-949-55นะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

update งานมหกรรมวิชาการ 2554 (ล่าสุด)

ผ่านงานมหกรรมวิชาการระดับ เขตมาแล้ว 3 วัน ดิฉันเพิ่งมีโอกาส update บล็อกวันนี้
เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คงไม่ช้าจนเกินไปนะค่ะสำหรับ ศน.จอมยุ่ง (งานยุ่งค่ะ)
ดิฉันได้สรุปผลการแข่งขันในส่วนที่ตนเองได้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องคือกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและสรุปภาพรวมผลการแข่งขันของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1
 คลิกที่ Linkนี้ค่ะ http://sakon001.blogspot.com/2011/12/54.html

สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้บอกกับดิฉันว่าอยากให้ลงตัวอย่างหรือแนวข้อสอบการแข่งขันในปีต่อไปนั้น ดิฉันยังจำได้อย่างแม่นยำและสัญญาว่าในโอกาสต่อไปจะนำมาเสนอที่ blog แห่งนี้นะค่ะ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงและนำเสนอในภาพรวมเพื่อนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เช่น spelling , story telling , skit ,multi skills Competition จุดประสงค์ของดิฉันคืออยากให้เป็นแนวทางในการสอนสำหรับนักเรียนในชั้นทุกคน ไม่อยากให้ฝึกซ้อมเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนเท่านั้น ที่สำคัญช่วงนี้มีภารกิจสำคัญด้านการวิเคราะห์ข้อสอบ ONET วิชาภาษาอังกฤษ ที่จะสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้ เอาไว้มีเวลาว่างเมื่อไรรับรองว่าจะนำมาเสนออย่างแน่นอน (โปรดติดตามตอนต่อไปนะค่ะ)

ประมวลภาพการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คลิกที่ Link นี้นะค่ะ
http://englishsakon2.blogspot.com/2011/11/54.html


สรุปรายชื่อตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพป.สกลนคร เขต 2

รายการ
ชื่อโรงเรียน
ชื่อตัวแทน
Impromptu Speech
.1- .3
วาริชภูมิพิทยาคาร
..นภสรณ์  ศิริปาณี
Impromptu Speech
.4- .6
บ้านพังโคนจำปาฯ
..ธนัชชนก  อภิวัชรกุล
Impromptu  Speech
.1- .3
บ้านนาสีนวล
..ปณัฐดา ป่าลั่นทม
Impromptu  Speech
.4- .6
บ้านนาสีนวล
นางสาววันดี  พิราลักษณ์
Spelling bee .1- .3
บ้านพังโคน ฯ
..ธิดารัตน์  คำเอื้อ
Spelling bee .4- .6
มารีพิทักษ์พังโคน
..จุฑาวรรณ  จีนาวงค์
Spelling bee .1- .3
บ้านต้นผึ้ง
นายธนพงษ์  โคตรบุญเรือง
Spelling bee .4- .6
บ้านนาสีนวล
..วรรณา
Story telling .4- .6
อนุบาลสุวรรณเทน
เด็กหญิงสโรชา แสงโยธา
Story telling .1- .3
บ้านตาลโกน
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญรักษา
Multi skill.4- .6
บ้านแร่
..ชานนท์ ลี
Multi skill.1- .3
ชุมชนดงม่วงไข่
นายนัฐพล บุดชาดา
Skit ละครสั้นภาษาอังกฤษ
บ้านง่อนหนองพะเนาว์
..ณัฐธิดา เทียมราช
..ทิพวรรณ แซ่เหยา
..พัชราภรณ์ ปัญจรักษ์
..สุดารัตน์ จันทกิจ
..สุปัญญา สุวรรณการ
การพูดภาษาจีน ป.4- .6
บ้านแร่
..ชานนท์ ลี
การพูดภาษาจีน ม.1- .3
บ้านง่อนหนองพะเนาว์
..นนทวัฒน์ ซึ่น
สรุปรายการตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการระดับภาค
 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 อำเภอเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2

รายการ
ชื่อโรงเรียน
ชื่อตัวแทน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(ป.4- .6)
ทุ่งมนธาตุวิทยา
..ยลดา  ปะสาวะเท
..ลักสิกา  ทองปัด
..สุทธิดา  ต้นยอด
การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ม.1- .3)
บ้านกุดนาขาม
.แพรวนภา ดอนงัน

การทำอาหารคาว-หวาน
เพื่อสุขภาพ (ป.4- .6)
บ้านกุดนาขาม
..ธัญวลัย เหง่าขามป้อม
..ปรารถนา  เชียงใหม่
..เกร็ดแก้ว  คุณสิทธิ์
การอ่านออกเสียงและ
จับใจความ ป.4- .6
บ้านโคกศิลา
.ญ อภิญญา โชติสนธ์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing
 .1- .3)
บ้านโคกศิลา
..พรพรรณ เหาะเหิน

การแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขศึกษา พละศึกษา
(ป.1- .6)
บ้านโคกศิลา
..วรรธนะ  ปาเรือน
..อภิญญา  โชติสนธิ์
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม(ป.1- .3)
อนุบาลเจริญศิลป์
..อรรถนพ  ทองลอง

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ป.1- .6)
อนุบาลเจริญศิลป์
..ส่งเสริม  ไชยศรี

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ป.1- .6)
อนุบาลเจริญศิลป์
..ส่งเสริม  ไชยศรี

ภาพถ่ายคู่กับสาวน้อยนักเล่านิทานคนเก่ง(Story telling )

ป.ล.ขอส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนที่จะไปแข่งขันในระดับภาค
ที่จังหวัดมหาสารคาม ทุกกิจกรรม ทุกรายการค่ะ